Praktijkgegevens

Scholing


Hier vindt u een overzicht van de scholingen die Het Huisartsenteam voor haar medewerkers en ketenpartners organiseert. Aanmelding verloopt via de persoonlijke uitnodiging die u per mail ontvangt. 

25 mei 2021
  Bijeenkomst POH-GGZ
  16.00 - 18.00 uur
  POH-GGZ
   
1 juni 2021
  DM lunchbijeenkomst
  12.00 - 13.30 uur
  HA | POH-S
   
7 juni 2021
  Nieuwe standaard Astma/COPD en Hartfalen
  19.00 - 20.30 uur
  HA | POH-S
   
10 juni 2021
  DM lunchbijeenkomst
  12.00 - 13.30 uur
  HA | POH-S