Praktijkgegevens

Helpende hand ICT

Zorggroep Het Huisartsenteam (HHT) is op zoek naar een strategisch manager ICT voor 24 uur tot 28 uur per week ter ondersteuning van de zorggroep en de aangesloten huisartsenpraktijken.

 

Het Huisartsenteam is een innovatieve zorggroep in West-Brabant. ICT neemt een steeds belangrijkere rol over in de dagelijkse praktijkvoering van onze huisartsen. Als zorggroep willen we de huisartsen ontzorgen en daarbij hoort een optimale ondersteuning op ICT gebied. Wij zijn daarom op zoek naar een ICT manager die als lid van het MT verantwoordelijk is voor de operationele aansturing van de eerstelijns-medewerker ICT/helpdesk, de aansturing van externe ICT leveranciers en de realisatie en uitvoering van operationeel- en tactisch ICT beleid.

Als manager ICT heb je goede basiskennis wat betreft ICT en affiniteit voor de zorg. Dat geldt speciaal voor de zorg in de huisartsenpraktijken. Vanuit de zorgroep ben je een schakel tussen onze ICT ketenpartners (Advitronics voor telefonie, QNP voor de infrastructuur, Promedico voor het HIS, VIPlive voor het Keteninformatiesysteem, Pharmeon voor onze eigen app) en andere bij zorgprogramma betrokken ICT leveranciers (bijvoorbeeld Minddistrict). Kortom, je bent een spin in het web van al onze applicaties.

Plaats in de organisatie

 • Valt onder leiding van de Manager Bedrijfsvoering en legt functioneel verantwoording af aan de medisch manager in het MT met de portefeuille ICT.
 • De manager ICT wordt op secretarieel en administratief gebied ondersteund door het secretariaat van de zorggroep.


Resultaat- en aandachtsgebieden

Plannen & organiseren

De manager ICT is inhoudelijk verantwoordelijk voor het goed implementeren en werken van de ICT-systemen;

 • Coördineren: implementeren-evalueren-bijstellen
 • Stelt ICT beleidsplannen op en draagt zorg voor implementatie;
 • Vertaalt de beleidsplannen in projectplannen;
 • Vertegenwoordigt de zorggroep in (regionaal) overleg wanneer het gaat om ontwikkeling en aansluiting van systemen binnen de samenwerkingsverbanden in de regio;
 • Is het eerste aanspreekpunt voor (ontwikkeling van) ICT inhoudelijke zaken van de zorgprogramma’s;
 • Stelt tussentijdse rapportages op voor directie en MT-leden;
 • Zorgt voor data-analyses en managementrapportages voor directie, MT en huisartsenleden;
 • Coördineert en realiseert de onderlinge samenhang en doorontwikkeling binnen de verschillende ICT systemen;
 • Treedt op als projectleider bij de implementatie van nieuwe ICT programma’s (zoals OPEN. 

Kwaliteitsbewaking en kennisdeling

De manager ICT stimuleert de naleving van het ICT beleid, conform gestelde (wettelijke) richtlijnen, met als doel het verder professionaliseren van de (medische) dienstverlening. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de manager bedrijfsvoering en de strategisch programmamanager.

 • Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden en doet voorstellen ter verbetering van de dienstverlening;
 • Is verantwoordelijk voor opstellen en naleven van het informatiebeveiligingsbeleid.
 • Onderhoudt contacten met de Functionaris Gegevensbescherming;
 • Is lid van het privacy team van Het Huisartsenteam.  

Profiel van de functie

Wat vragen wij:

 • Goede basiskennis op gebied van ICT
  • Netwerkstructuur en -inrichting
  • VOIP
 • Kan goede relatie met stakeholders op ICT gebied onderhouden
  • Bereid om te participeren in strategisch overleg
 • Heeft een probleemoplossend vermogen en denkt actief mee over optimalisering van onze ICT processen
 • Kan leiding geven aan uitvoerend ICT personeel
 • Heeft affiniteit met de zorg en de huisartsenpraktijk in het bijzonder. Weet (of wil weten) wat er in praktijken speelt.
 • Volgt landelijke ontwikkelingen op ICT in de zorg met nadruk op eerste lijn
 • Onderhoudt contacten met relevante personen in het netwerk
 • Heeft bij voorkeur kennis van HIS, KIS en PGO systemen en onderlinge samenhang. Bereid om zich te verdiepen in Promedico-ASP (en evt. te participeren in de softwarecommissie)
 • Kan nieuwe ontwikkelingen op ICT en eHealth gebied (regionaal) omzetten naar plannen voor de huisartsenpraktijk en deze (laten) uitrollen
 • Kan zelfstandig werken en behaalt samenwerkingsgericht resultaten;
 • Blinkt uit in het coördineren en accuraat uitvoeren van (kwaliteit)bewaking van de ICT systemen;
 • Durft initiatief te nemen richting professionals in de huisartsenzorg en kan sturing geven aan samenwerkingsprocessen tussen deze professionals;
 • Gaat pragmatisch te werk en is flexibel in het aanpakken van verschillende voorkomende werkzaamheden;
 • Heeft affiniteit en ervaring met activiteiten binnen de huisartsenzorg en eerstelijnszorg.


Kennis en ervaring:

 • Functioneert op HBO werk- en denkniveau.
 • Heeft werkervaring in en brede kennis van de gezondheidszorg.

Meer informatie
Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO huisartsenzorg 9 of 10. Heb je vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Gelske van Aken of Yannick van Uijthoven door te bellen naar 076 503 26 58. 

De ontvangen reacties nemen wij tot 15 a.s. door. Hierna willen we graag kennismaken en nodigen we je uit voor sollicitatiegesprek met een kopje koffie of laten we je weten dat er meer geschikte kandidaten zijn. 

Meer informatie over Zorggroep Het Huisartsenteam
Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van 47 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Naast huisartsenzorg bieden wij zorg aan kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten, mensen die willen stoppen met roken en aan mensen met een langdurige ziekte. Denk hierbij aan diabetes, hart- en vaatziekten en aan mensen met astma of COPD. We werken samen met gespecialiseerde zorgaanbieders uit de regio, zoals Star-shl, diëtisten, podotherapeuten en specialisten van het Bravis Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis en met de collega zorggroepen uit onze nabije omgeving. Meer informatie: 
hethuisartsenteam.nl.

Deel deze pagina